Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Ul. Kościelna / Dąbrowskiego

Ul. Kościelna / Dąbrowskiego

ul. Dąbrowskiego / ul. Kościelna
60-536 Poznań

Zobacz na mapie

Kościół, Miasto, Podwórze, Ulica

Zespół dwóch budynków secesyjnych z przełomu XIX i XX w. Podwórze kamienic wraz z dziedzińcem kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana stanowi jednorodną architektonicznie całość. Neoromański kościół wybudowano w latach 90. XIX w. Na terenie przykościelnym znajduje się proboszczówka pochodząca z przełomu XIX i XX w. Dziedziniec ma zachowane elementy bruku z czasu budowy kościoła oraz stylizowaną kostkę granitową. Perspektywy południowa i zachodnia zamknięte jednorodną architekturą, a północna i wschodnia otwarte.