Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Oferta

OFERTA

Poznan Film Commission (PFC) jest biurem filmowym Miasta Poznania, funkcjonującym w strukturach Estrady Poznańskiej – miejskiej instytucji kultury. Naszym głównym zadaniem jest ułatwianie produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej w Poznaniu.

PFC. Co robimy?

INFORMUJEMY

Udostępniamy szereg danych o zasobach technicznych (baza sprzętu, firm i specjalistów),

Posiadamy bogatą bazę lokacji miejskich (wnętrza, apartamenty, plenery).

Przekazujemy informacje związane z wymaganiami formalnymi stawianymi przez służby miejskie, procedurami związanymi z blokadą dróg, lotem dronów,

Ustalamy własność gruntu w obrębie granic administracyjnych miasta w kontekście poszukiwanej lokacji.

Pomagamy logistycznie producentom w znalezieniu zakwaterowania, dostarczenia dodatkowych usług filmowych (casting, wynajem sprzętu, rekwizyty) i oraz pozostałych usług niezbędnych do produkcji filmowych (catering, transport).

PRODUKUJEMY

Pomagamy w szybkim i sprawnym załatwianiu formalności oraz uzyskaniu uprawnień koniecznych do utworzenia konkretnego planu zdjęciowego (pisanie rekomendacji, wniosków, pism) na terenie Miasta Poznań i Metropolii Poznań, poprzez ścisłą współpracę z urzędnikami, jednostkami miejskimi oraz ościennymi gminami.

W przypadku większych produkcji pośredniczymy bezpośrednio w negocjacjach z jednostkami miejskimi lub prywatnymi zarządcami obiektów.

Pomagamy w wyszukiwaniu najlepszych lokalizacji filmowych (funkcja location scout),

Zdobywamy odpowiednie zezwolenia (w trybie przyspieszonym)

Ułatwiamy współpracę ze służbami mundurowymi (informacja do Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej).

Zarządzamy lokacjami w trakcie produkcji (funkcja: location manager)

PROMUJEMY POTENCJAŁ FILMOWy MIASTA

Bierzemy udział w spotkaniach branżowych, festiwalach filmowych, konferencjach i targach lokacji filmowych.

Pracujemy bezpośrednio z branżą polecając realizacje w Poznaniu producentom, reżyserom filmowym, scenografom w Polsce i za granicą.