Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Ul. Kolejowa

Ul. Kolejowa

ul. Kolejowa
60-717 Poznań

Zobacz na mapie

Budynki, Miasto, Ogród, Osiedle, Podwórze

1300‑metrowa ulica orientowana w kierunkach północ-południe. W XIX w. była częścią ciągu komunikacyjnego łączącego krańce wsi Łazarz, od dzisiejszego Rynku Wildeckiego, ze wsią Górczyn. Istniejąca zabudowa jest różnorodna, od drugiej połowy XIX w. po zabudowę współczesną. Południowa strona otwarta ze skwerem przylegającym do ogródków działkowych. Pierzeja zachodnia zabudowana zwartą architekturą z lat 60. XX w. oraz kamienicami z przełomu XIX i XX w., a wschodnia – kilkoma, stanowiącymi zwartą, konsekwentną architektonicznie całość, domami mieszkalnymi wybudowanymi na potrzeby pracowników kolei. Budynki są z czerwonej cegły klinkierowej. Dla każdego z mieszkańców wytyczono małe ogródki. Na podwórkach zabudowania gospodarcze mają w części zachowaną architekturę.