Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Ul. Długosza

Ul. Długosza

ul. Jana Długosza
60-557 Poznań

Zobacz na mapie

Budynki, Osiedle, Podwórze, Ulica

Orientowana w kierunkach północ-południe, ma 350 m. Stanowi część osiedla domów, powstałego w czasie II wojny światowej, przeznaczonego do zamieszkania przez średnią kadrę urzędniczą. W dużej mierze zachowano pierwotną architekturę, nawiązującą do niemieckiego budownictwa osiedli robotniczych. W niektórych z domów detale architektoniczne są współczesne, taki charakter ma też otoczenie (chodniki, jezdnie). Perspektywa zachodnia i południowa otwarte, z widokiem na osiedla z lat 70. XX w., a północna i wschodnia zamknięte budynkami z okresu II wojny światowej.