Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Ul. Czartoria 5

Ul. Czartoria 5

ul. Czartoria 5
61-102 Poznań

Zobacz na mapie

Budynki, Ruina, Ulica

Jej długość wynosi 200 m, orientowana jest w kierunku wschód–południowy zachód. Nawierzchnia brukowana oraz w części gruntowa. Budynek nr 5 stanowił część zabudowy budynków robotniczych. Zbudowany został z czerwonej cegły, składa się z mieszkań jedno‑ i dwupokojowych, zlokalizowany na zakończeniu ulicy w pobliżu rzeki Warty z trawiastym nabrzeżem. Z całego założenia urbanistycznego pozostała jedna budowla, pozostałe uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej oraz w latach 60. XX w., gdy regulowano Wartę. Perspektywy północna i południowa zamknięte. Zabudowa wzdłuż ulicy, w jej odrestaurowanej części, pochodzi z XIX i XX w., są też obiekty powstałe już w XXI stuleciu. Obok budynku znajduje się dobrze zachowany mur oporowy chroniący tę część miasta przed powodziami.