Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Szkoła - ul. Słowackiego 54

Szkoła - ul. Słowackiego 54

ul. Słowackiego 54/60
60-521 Poznań

Zobacz na mapie

Budynki, Plac, Podwórze

Zespół zabudowań szkolnych z przełomu XIX i XX w. Najstarszy budynek B pochodzi z 1895 r. Gmach D powstał w latach 1907‑1908, a A w latach 1910-1913. Najmłodsza jest sala gimnastyczna wybudowana w latach 1913‑1914. Każdy z obiektów nawiązuje do innego stylu architektonicznego, występują elementy charakterystyczne dla gotyku, baroku, architektury klasycznej i palladiańskiej oraz secesji. Głównym budynkiem jest A, mający wieżę, na której umieszczono z czterech stron ozdobny zegar.