Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Stara Ławica

Stara Ławica

ul. Lotnicza
60-421 Poznań

Zobacz na mapie

Krajobraz, Militaria/wojsko, Plac, Podwórze, Port lotniczy

Kompleks zabudowań wojskowych. Część budynków pochodzi z okresu powstania pierwszego na ziemiach Polski lotniska cywilnego, a niedługo po jego uruchomieniu również wojskowego. Z pierwotnej zabudowy z 1913 r. zachowały się wieża lotnicza, w której wnętrzu znajduje się zbiornik wodny zabezpieczający potrzeby lotniska, oraz 3 budynki koszarowe. Z okresu międzywojennego pochodzi budynek dowódcy lotniska. Na terenie obiektu są także budynki koszarowe z późniejszych lat międzywojnia oraz plac ćwiczeń. Perspektywy otwarte, głównie z jednorodną architekturą charakterystyczną dla budownictwa wojskowego z pierwszego dwudziestolecia XX w.