Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Plac Wielkopolski

Plac Wielkopolski

Plac Wielkopolski
61-746 Poznań

Zobacz na mapie

Miasto, Plac, Rynek

Wytyczony na planie prostokąta. Do dziś nazywany przez starszych mieszkańców Poznania Placem Sapieżyńskim. W przeszłości na jego terenie zaaranżowano ogród‑park, którego pozostałością jest miniskwer w północnej części. Aktualnie to jeden z największych rynków owocowo‑warzywnych miasta. Wokół placu ruch tramwajowy z możliwością jazdy po obwodzie koła. Architektura wokółrynkowa jest socrealistyczna z lat 50. XX w., z detalem historyzującym. W budynkach są małe, ciasne mieszkania. Perspektywy zachodnia i wschodnia zamknięta pierzeją Placu, północna otwarta na ul. Solną, południowa otwarta na Zamek Przemysła. W założeniu Plac Wielkopolski miał łączyć stary Poznań z nowym.