Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Park Mickiewicza

Park Mickiewicza

ul.Fredry
61-701 Poznań

Zobacz na mapie

Centrum sportowe, Krajobraz, Park

Oprócz Parku Wilsona najbardziej reprezentacyjny park Poznania. Powstał na początku XX w. jako centrum „Dzielnicy Cesarskiej”. Był lustrzanym odbiciem Parku Zamkowego. Ma on różnorodny drzewostan, m.in. aleję platanową. W centrum stoi fontanna okalana przez trawiastą polanę. Od strony wschodniej i zachodniej park otaczają bogato zadrzewione aleje, od strony południowej przechodzi w Plac Mickiewicza z jednym z dwóch poznańskich pomników Adama Mickiewicza i pomnikiem „Poznańskie Krzyże" upamiętniającym bunty Polaków przeciwko władzy komunistycznej w latach 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1981. Perspektywa południowa otwarta ul. Świętego. Marcina, wschodnia zamknięta widokiem Centrum Kultury Zamek, północna otwarta na gmach Opery, perspektywa zachodnia zamknięta ul. Wieniawskiego, z architekturą od tej z początku XX w.(Collegium Minus) do lat 60. XX w.