Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Ostrów Tumski

Ostrów Tumski

ul. Ostrów Tumski
61-109 Poznań

Zobacz na mapie

Kościół, Krajobraz, Ogród, Plac

Duży plac z umiejscowioną w jego centrum Katedrą Poznańską. Jest to najstarsza część miasta założonego na przełomie IX i X w. Zabudowa wokół katedry zróżnicowana – część zachowanej architektury to m.in. kanonie z XVII, XVIII i XIX w. Katedra gotycka poddana została regotyzacji przeprowadzonej po zniszczeniach będących skutkiem II wojny światowej. W jej wnętrzu znajduje się wiele wartościowych zabytków, np. kopia miecza św. Piotra podarowana przez Cesarza Ottona II Bolesławowi Chrobremu oraz Złota Kaplica zbudowana w XIX w. w stylu bizantyjskim poświęcona Mieszkowi i jego synowi, pierwszemu królowi Polski Bolesławowi Chrobremu. Nieopodal katedry sytuuje się klasycystyczny pałac arcybiskupi z zadbanym ogrodem w stylu angielskim. Perspektywa północna zamknięta, wschodnia zamknięta z widokiem na Śródkę, południowa otwarta z widokiem na nowe osiedla, zachodnia otwarta z widokiem na Stare Miasto.