Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Koszary  - ul. Wojska Polskiego

Koszary - ul. Wojska Polskiego

ul. Wojska Polskiego 86/90
60-995 Poznań

Zobacz na mapie

Krajobraz, Militaria/wojsko, Plac, Podwórze

Kompleks budynków koszarowych, z których pierwsze powstały w czasach zaboru pruskiego w latach 1909‑1913. Zajmowały obszar 80 ha. Zachowało się kilka obiektów z tego okresu, m.in. kuźnia. W okresie międzywojennym niektóre gmachy zmodernizowano, część zburzono, po wojnie zaś dobudowano kolejne. Dzisiaj można na tym terenie znaleźć jednorodne historycznie enklawy budynków. Teren koszar pocięty jest licznymi drogami wewnętrznymi oraz bogaty w stary drzewostan. W pobliżu znajduje się park Golęcin o leśnym zagospodarowaniu.