Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

Ul. św. Wojciech 1
60-967 Poznań

Zobacz na mapie

Krajobraz, Militaria/wojsko, Park

Zajmuje obszar 2 ha o urozmaiconej rzeźbie. Najstarsze nagrobki pochodzą z początku XIX w., zachowano ich zwarte enklawy z tego stulecia. Sporadycznie pochówki odbywają się również współcześnie. Wśród pochowanych są ważne postaci dla historii Poznania i Wielkopolski, w tej nekropolii znajduje się m.in. symboliczny grób H. Cegielskiego oraz nagrobek jego syna Stefana, generała Taczaka (pierwszego dowódcy powstania wielkopolskiego) czy Cyryla Ratajskiego, prezydenta miasta z okresu międzywojennego. Wśród grobów są dzieła sztuki sepulkralnej, m.in. nagrobek Anieli z Liszowskich Dembińskiej z 1889 r. Centralna polana stanowi miejsce pochówku ofiar cholery z XIX w. Zachował się fragment muru zewnętrznego z XIX w.