TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

Zakres usług

  • projektowanie plastyki do filmu
  • wykonanie scenopisów obrazkowych
  • wykonanie animacji rysunkowej, wycinankowej, malarskiej, animacji 2D
  • wykonanie dekoracji
  • wykonanie grafiki filmowej
  • wykonanie zdjęć, compositing
  • montaż obrazu i dźwięku

O nas

Zespół poznańskiego studia zrealizował 300 krótko i średniometrażowych filmów animowanych, za które zdobył 183 nagrody i wyróżnienia na festiwalach międzynarodowych i krajowych, w tym 22 nagrody Jury Dziecięcych, 11 nagród i wyróżnień dla TV SFA oraz 10 Listów Gratulacyjnych, m.in. od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Prezydenta Miasta Poznania, Prezesa Telewizji Polskiej S.A. Filmy poznańskiego Studia prezentowane były na ponad 1.900 festiwalach, przeglądach i pokazach specjalnych w kraju i na świecie.


Filmy twórców poznańskiego studia zostały nagrodzone między innymi za: scenariusze, plastykę, reżyserię, animację, za doskonałą transpozycję muzyki na obraz, za odkrywczość formy i rozmach, za najlepsze filmy telewizyjne i najlepsze teledyski dla dzieci, za czystość stylistyczną animowanego malarstwa, za oryginalność plastyki filmowej i za szczególne walory artystyczne.

TV SFA tworzy profesjonalny zespół reżyserów filmowych, projektantów plastyki, wykonawców dekoracji, animatorów, kopistów, malarzy, grafików komputerowych, operatorów obrazu i innych.
TV SFA posiada pracownie komputerowe wyposażone w najnowszej generacji stacje graficzne przeznaczone do tworzenia filmów animowanych w technologii 2D.
TV SFA realizuje przede wszystkim filmy animowane dla dzieci oraz filmy autorskie.

Doświadczenie

Ponad 30 lat w tworzeniu filmów animowanych technikach animacji rysunkowej, wycinankowej, malarskiej, kombinowanej, w materii sypkiej i w animacji 2D.


Osoba kontaktowa : Ewa Sobolewska
E-mail: e.sobolewska@tvsfa.com
tel: 606454962