Biuro filmowe miasta Poznania

brak elementów w selekcji

Bonus klip

ul.Jasna Rola 34G/20
61-609 Poznań

+48 798 792 311

wyszkowski@bonusklip.pl
http://bonusklip.pl/

Firma wyrosła z doświadczeń zdobytych w TVP, od 2013 roku konsekwentnie realizuje plan poszerzenia portfolio o nowe obszary video marketingu.

Ponad dekada współpracy z TVP S.A. oraz współpraca podwykonawcza dla lokalnego rynku usług medialnych.

Zakres usług

Bonusklip produkuje filmy: promocyjne, filmy szkoleniowe i reportaże.

Opierając przyszłość na utrzymaniu współpracy z kluczowymi klientami planuje rozwój w kierunku specjalizacji w zakresie mobile i social media.

Słowa kluczowe

produkcja realizacja dźwięku fotografika grafika postprodukcja reklamowa filmowa promocyjne filmy szkoleniowe reportaże
production sound production photography graphics commercials film post-production promotional training films reportage