Bonus klip

Zakres usług

Bonusklip produkuje filmy: promocyjne, filmy szkoleniowe i reportaże.

Opierając przyszłość na utrzymaniu współpracy z kluczowymi klientami planuje rozwój w kierunku specjalizacji w zakresie mobile i social media.

O nas

Firma wyrosła z doświadczeń zdobytych w TVP, od 2013 roku konsekwentnie realizuje plan poszerzenia portfolio o nowe obszary video marketingu.Doświadczenie

Ponad dekada współpracy z TVP S.A. oraz współpraca podwykonawcza dla lokalnego rynku usług medialnych.