Production guide

Prezentowany w załączniku przewodnik dla producentów filmowych, telewizyjnych oraz reklamowych ułatwi przygotowania do realizacji zdjęć i skróci czas organizacji całej produkcji. W razie niejasności którejś z procedur, zasad zdobycia zgód czy pozwoleń, producent proszony jest o kontakt z przedstawicielami Poznan Film Commission.