Raport - Kultura Filmowa w Poznaniu. Stan aktualny oraz perspektywy rozwoju.

Raport został przygotowany na zlecenie Estrady Poznańskiej (Poznan Film Commission) przez Fundację Ad Arte.

Raport niniejszy poświęcony jest aktualnemu stanowi kultury filmowej Poznania. Kulturę tę staraliśmy się ująć możliwie szeroko, piszemy zatem nie tylko o produkcji, lecz także sektorze kin i rozpowszechniania, edukacji, festiwalach czy bazie technicznej, dzielimy bowiem głębokie przekonanie, iż sfery te wzajemnie się warunkują i rozpatrywanie ich oddzielnie nie dałoby pełnego obrazu owych zależności.

Po cechujących schyłek ubiegłego stulecia głosach o rzekomej „śmierci kina” wiek XXI przynosi warunkowany rozwojem technologii cyfrowych niesłychany wzrost zarówno produkcji, jak i konsumpcji form audiowizualnych, rozpowszechnianych za pomocą całej gamy nośników i kanałów dystrybucji. Nie trzeba tu powtarzać wyświechtanych opinii o „wieku obrazów”, warto jednak zacytować głos płynący ze środowiska literaturoznawczego i konstatujący, iż po raz pierwszych od wieków literatura [...] nie organizuje już zbiorowej wyobraźni, a wśród dostępnych obecnie multimedialnych sposobów rozumienia rzeczywistości zajmuje mało eksponowaną pozycję1. Jak się zdaje, twórczość audiowizualna zastąpiła dziś literaturę w roli kulturowego centrum, dziedziny sztuki najsilniej rezonującej w społeczeństwie. Ponadto jej rola ściśle ekonomiczna czy też znaczenie dla wizerunków miast oraz ich potencjału turystycznego nigdy nie były kwestionowane. Dlatego z pewnością warto przyjrzeć się bliżej kondycji tej dziedziny w naszym mieście.

Poznań z pewnością nie jest znany jako główny ośrodek produkcji audiowizualnej w Polsce. Co więcej, zdarza się niekiedy słyszeć opinie, iż „w Poznaniu nic się nie dzieje”. Są one uproszczone i nieprawdziwe. Mamy w Poznaniu świetne kina, niezłą edukację, interesujące festiwale, działają tutaj także producenci myślący o rozwoju. Poznań ma sporo filmowych atutów, nie zawsze znanych i docenianych. Celem raportu jest także rozpoznanie tych atutów oraz szersze ich przedstawienie. Wydaje się bowiem, iż wiele można by osiągnąć już na początku tylko dzięki wzmocnieniu fenomenów już istniejących, lepszej komunikacji i koordynacji działań.

Raport powstał na podstawie prowadzonych wiosną br. konsultacji społecznych oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami środowiska, ankiet i źródeł drukowanych. Jednym z założeń było wsłuchanie się w głosy środowiska: jego postulaty i opinie. Raport ma więc być również polifonicznym tekstem, w którym prócz analiz i opinii zaangażowanych w jego powstanie autorów wybrzmieć mają także głosy przedstawicieli środowiska.